NÁVŠTĚVNICKÉ DESATERO

Návštěvnické desatero OC Aupark

 

Vážení návštěvnicí OC Aupark,

prosíme, abyste během pohybu a nakupování v OC Aupark dodržovali následující desatero:

  • Vždy a všude používejte roušku, respirátor nebo jinou ochranu úst a nosu, která zamezí dalšímu šíření kapének. Roušky mají povinnost mít i děti.
  • V rámci pohybu po OC se snažte vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi a obsluhou obchodních jednotek, dodržovat byste měli vzdálenost alespoň 2 metry.
  • Dbejte co nejvíce na správnou hygienu, používejte, pokud možno, rukavice nebo dezinfekci na ruce. V OC Aupark pravidelně dezinfikujeme všechny prostory a zvýšenou pozornost věnujeme nejfrekventovanějším místům, přesto doporučujeme zbytečně nesahat na zařízení obchodních jednotek.
  • Plaťte bezkontaktně. Pokud je to možné, využívejte platební karty či placení přes mobilní telefon. Hotovost je nejméně hygienickou variantou.
  • Nepodávejte si vzájemně ruce, i když potkáte známého či kamaráda. Jistě to v současné situaci pochopí a neurazí se, navíc existují i jiné způsoby, jak se pozdravit nekontaktně.
  • Nedotýkejte se neumytýma rukama obličeje. Po návratu domů si řádně myjte ruce alespoň po dobu 20 vteřin.
  • Dejte přednost seniorům: každý den od 08:00 do 10:00 mohou v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží nad 500 m2 nakupovat pouze občané nad 65 let. V prodejnách menších než 500 m2 mají nejstarší lidé přednost při obsluze. Tato opatření platí i pro držitele průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytný doprovod.
  • Nejstarším spoluobčanům, kteří jsou zároveň nejohroženější skupinou, usnadněte prosím nákup i mimo tyto hodiny. Senioři by ale měli omezit svůj pohyb ve veřejných prostorách a doporučení o nákupech ve stanovenou dobu mezi 08:00 a 10:00 respektovat. Chrání tak hlavně sami sebe.
  • Soupis aktuálně otevřených obchodů najdete na těchto webových stránkách. Do obchodů choďte jen pro nezbytné zboží. Svůj čas mimo domov zkraťte v těchto dnech jen na nezbytně nutnou dobu.
  • Buďte k sobě hlavně ohleduplní a solidární. Společně jsme schopní toto složité období zvládnout.

Děkujeme. Přejeme příjemný nákup v OC Aupark a hlavně hodně zdraví!

Váš tým OC Aupark