Parkování

Náš parkovací dům s 1 100 místy poskytne všem motoristům pohodlné zaparkování na 4 hodiny zdarma. Zdarma je také parkování o víkendech a o státních svátcích.

Ceník parkování:*

4 hodiny denně zdarma

(v případě opakovaných vjezdů je to stále 4 h denně zdarma, ne více)

Každá další započatá hodina 25 Kč

Předplacená parkovací karta 10 Kč/hodina, počítá se od první hodiny

Dlouhodobé parkování 1 800 Kč/měsíc

Provozní řád parkoviště

* ZMĚNA VYHRAZENA

Parkování u nás je pohodlné